Визия и цели

Целта на Peace Dream (Мечта за мир) е да създаде модел за мир чрез изграждането на мостове между културните различия с помоща на спорта. За да постигне това, Peace Dream Foundation (Фондацията за Мечта за мир) създава разнообразие от мащабни футбони турнири както и множество други спортни програми за мир. Големите турнири привличат по-голямо внимание и финанси. Това дава възможност да се достигне до конкретни обществени групи с развитието на Sports For Peace (Спорт за Мир) проектите.

Мечтата за мир, канализира позитивната обединяваща сила на футбола и всички други спортове за да повлияе културата и обществото.


Визия

Peace Dream Foundation ще бъде водещата спортна организация в света
Мисия

Нашата мисия е да създадем модели за мир изграждайки мостове отвъд културните различия чрез спорта
Цел

Да издигне спортменски дух
Да прокара здравословен и щастлив начин на живот
Да даде алтернатива на насилието
Да предложи възможности за младите да изграждат междуколтурни приятелства